Preficon Seal G

Preficon Seal G is een bij brand sterk opschuimende acrylaatkit en is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van leiding- en kabeldoorvoeren in wanden en vloeren. Preficon Seal G is geschikt voor intern gebruik. Aantoonbare brandwerendheid tot 240 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor voegbreedtes, -dieptes en detailleringen. Preficon Seal G is nog niet vrij in de handel verkrijgbaar!

Voorbehandeling

Het aanbrengen van primer is op de meeste bouwmaterialen (gips- en steenachtige materialen, hout, metalen en kunststoffen) niet nood­zakelijk; bij twijfel eerst testen. Op sterk poreuze ondergronden eerst een verdunde laag Preficon Seal A of Preficon Coat aanbrengen om de hechting te bevorderen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen.

Gebruiksinstructie

Mogelijke verwerkingstemperatuur tussen +5˚C en +30˚C. Applicatie middels kitspuit. Eventueel rugvulling toepassen. Kit in ruime hoeveelheden aanbrengen en aandrukken ter voorkoming van luchtinsluiting. Binnen 10 minuten gladstrijken met vochtige spatel, eventueel toegepast afplaktape direct na kitapplicatie verwijderen.

Download en raadpleeg het technisch informatieblad (TDS) hieronder voor aanvullende documentatie.

Gezondheid en veiligheid 

Niet inslikken. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met ogen, spoelen met water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen.

Download en raadpleeg de veiligheidsinformatie (MSDS) hieronder voor eventuele aanvullende details.

Milieu

Gereedschap direct na verwerking met water reinigen, eventueel opgedroogd product mechanisch verwijderen. Lege kokers gescheiden inleveren.

Opslag en houdbaarheid

Opslag tussen +5˚C en +30˚C op een droge en bij voorkeur koele en donkere locatie. Condensatie voorkomen. Circa 15 maanden houdbaar mits bewaard in ongeopende originele verpakking en opgeslagen volgens instructies.

Meer weten over dit product?

Martijn Bendijk

Sales Manager
Preficon Europe

  +31(0)416 69 71 71
  martijn@preficon.com

Vind een dealer in de buurt

De brandwerende plaatmaterialen zijn verkrijgbaar in heel Nederland en in België bij een groot aantal bouwmarkten. Met de dealersearch vind je heel gemakkelijk een bouwmarkt bij jou in de buurt.

Dealers
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.