Preficon Mastic

Preficon Mastic is een bij brand licht opschuimende pasta en is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van aansluitnaden, kleine openingen en kieren (in combinatie met steenwolvulling) in wanden en vloeren. Door de opschuimende werking kunnen tevens brandwerende afdichtingen bij onder meer kunststof leidingdoorvoeren tot een diameter van 50 mm worden gerealiseerd. Preficon Mastic is geschikt voor intern gebruik. Aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor laagdiktes en detailleringen. Preficon Mastic is nog niet vrij in de handel verkrijgbaar!

Voorbehandeling

Preficon Mastic eventueel voor gebruik licht roeren, niet mechanisch mixen en niet verdunnen! Hechting op de meeste bouwmaterialen (gips- en steenachtige materialen, kunststoffen en metalen); bij twijfel eerst testen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen. 

Gebruiksinstructie

Mogelijke verwerkingstemperatuur tussen +5˚C en +30˚C. Applicatie volgens testrapport middels troffel of spaan. Eventueel rugvulling toepassen. Kit in ruime hoeveelheden aanbrengen en aandrukken ter voorkoming van luchtinsluiting. Binnen 10 minuten gladstrijken met vochtige spatel, eventueel toegepast afplaktape direct na kitapplicatie verwijderen.

Download en raadpleeg het technisch informatieblad (TDS) hieronder voor aanvullende documentatie.

Gezondheid en veiligheid

Niet inslikken. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met ogen, spoelen met water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen.

Download en raadpleeg de veiligheidsinformatie (MSDS) hieronder voor aanvullende details.

Milieu

Gereedschap direct na verwerking met water reinigen, eventueel opgedroogd product mechanisch verwijderen. Lege emmers gescheiden inleveren.  

Opslag en houdbaarheid

Opslag op vlakke ondergrond tussen +5˚C en +30˚C op een droge en bij voorkeur koele en donkere locatie. De brandwerende coating Circa 12 maanden houdbaar mits bewaard in ongeopende originele verpakking en opgeslagen volgens instructies. Absoluut vorstvrij houden!

Meer weten over dit product?

Martijn Bendijk

Sales Manager
Preficon Europe

  +31(0)416 69 71 71
  martijn@preficon.com

Vind een dealer in de buurt

De brandwerende plaatmaterialen zijn verkrijgbaar in heel Nederland en in België bij een groot aantal bouwmarkten. Met de dealersearch vind je heel gemakkelijk een bouwmarkt bij jou in de buurt.

Dealers
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.