Preficon Coat

Preficon Coat is een ablatieve brandvertragende coating op dispersiebasis en is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van naden en aansluitvlakken bij sparingen en doorvoeren in wanden en vloeren. Preficon Coat is geschikt voor intern gebruik. Aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor laagdiktes en detailleringen. Preficon Coat is nog niet vrij in de handel verkrijgbaar!

Voorbehandeling

Preficon Coat eventueel voor gebruik licht roeren, niet mechanisch mixen en (afgezien van primeren) niet verdunnen! Het aanbrengen van primer is op de meeste bouwmaterialen (gips- en steenachtige materialen, kunststoffen en metalen) niet noodzakelijk; bij twijfel eerst testen. Op sterk poreuze ondergronden eerst een verdunde laag Preficon Coat aanbrengen om de hechting te bevorderen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen.

Gebruiksinstructie

Mogelijke verwerkingstemperatuur tussen +5˚C en +30˚C. Applicatie volgens testrapport middels troffel, kwast of spaan. Juiste kaders en afstrijklengtes volgens testrapport hanteren.

Downdload en raadpleeg het technisch informatieblad (TDS) hieronder voor aanvullende documentatie.

Gezondheid en veiligheid

Niet inslikken. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met ogen, spoelen met water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. 

Download en raadpleeg de veiligheidsinformatie (MSDS) hieronder voor aanvullende details.

Milieu

Gereedschap direct na verwerking met water reinigen, eventueel opgedroogd product mechanisch verwijderen. Lege emmers gescheiden inleveren.  

Opslag en houdbaarheid

Opslag op vlakke ondergrond tussen +5˚C en +30˚C op een droge en bij voorkeur koele en donkere locatie. De brandwerende coating Circa 12 maanden houdbaar mits bewaard in ongeopende originele verpakking en opgeslagen volgens instructies. Absoluut vorstvrij houden!

Meer weten over dit product?

Martijn Bendijk

Sales Manager
Preficon Europe

  +31(0)416 69 71 71
  martijn@preficon.com

Vind een dealer in de buurt

De brandwerende plaatmaterialen zijn verkrijgbaar in heel Nederland en in België bij een groot aantal bouwmarkten. Met de dealersearch vind je heel gemakkelijk een bouwmarkt bij jou in de buurt.

Dealers
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.