0416 69 71 71

Beter een brandveilige buur

Veel gebouweigenaren en gebouwgebruikers ervaren het toepassen van brandveiligheid als een ‘moeten’, als een minder leuke actie waar maar zelden van geprofiteerd kan worden. Vier misvattingen op het gebied van brandveiligheid:

1.) Ik voldoe aan het Bouwbesluit

Is de veiligheid gewaarborgd in een gebouw dat aan het Bouwbesluit voldoet? In juridische zin (meestal) wel, maar de praktijk blijkt vele malen weerbarstiger. Een gebouw wordt op basis van het Bouwbesluit vluchtveilig verklaard, maar dat geldt alleen voor zelfredzame mensen. 

Het aantal 65-plussers groeit tussen 2015 en 2040 met ruim 1.6 miljoen mensen. Die groeiende groep ouderen woont steeds langer thuis, waar ze vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken krijgen met brand en een groter risico lopen. De verwachting is dat in 2030 maar liefst 50 procent van de dodelijke slachtoffers van brand 65+ is. Een andere grote groep van deze ouderen woont in verzorgings- of verpleeghuizen. In het geval van brand kunnen zij veel minder makkelijk vluchten. Het waarborgen van hun veiligheid, zowel in het Bouwbesluit als in de investeringsmaatregelen, is daarom de uitdaging van de toekomst.

2.) De brandweer redt mijn gebouw

De brandweer heeft als primaire doelstelling: het redden van mensen. Daarnaast zal de brandweer proberen te voorkomen dat bij brand aanpalende gebouwen ook vlam vatten. In de praktijk komt dit vaak neer op het gecontroleerd laten uitbranden van het pand. Dit lijkt fatalistisch, maar er zijn een hoop maatregelen die u kunt treffen om te voorkomen dat uw brandmeldinstallatie niet gewoon een afbrandmeldinstallatie is. Neem het heft in eigen hand en investeer bijvoorbeeld in sprinklers, die beginnende branden onder controle houden en soms zelfs blussen.

3.) Ik heb mijn brandveiligheid goed op orde, dus ben ik veilig

Als een bedrijf zich vestigt in de nabijheid van anderen, of zelfs in een bedrijfsverzamelgebouw, dan is de onderlinge afhankelijkheid erg groot. Wees hiervan bewust, want het gebeurt regelmatig dat bedrijven (flinke) schade oplopen door een brand bij de buren. 

De volgende vragen kunnen als vertrekpunt gelden:

  • Kent u de buur-bedrijven goed en weet u welke activiteiten daar plaatsvinden?
  • Is de zichtbare orde en netheid daar volgens u goed?
  • Is er brandbare buitenopslag, zoals pallets of (uitpuilende) afvalcontainers?

4.) Ik ben goed verzekerd

Juist omdat de impact van een brand, zowel voor particulieren als voor bedrijven, zo groot is, wordt deze vaak onderschat. De nasleep omvat meer dan alleen het herstellen van de schade of herbouwen van het pand. Veel bedrijven gaan failliet of lopen imagoschade op. Als een pand afbrandt, komen de werkzaamheden (lees: inkomsten) weliswaar stil te liggen, maar lopen de lonen en andere kosten gewoon door. Ook het schadeafhandelingstraject kan moeizaam zijn. Uitkering bij niet getaxeerde panden of inventarissen kan soms een hele opgave zijn en de uitkeringstermijn van 52 weken blijkt vaak te kort.

Wat kan de RB+ Groep voor u betekenen?

Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor de mensen in uw gebouw? De RB+ Groep (met werkmaatschappijen Firejob en Van der Aa Brandwerende Applicaties) kan u als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij advisering en uitvoering van totale passieve bouwkundige brandpreventie. 

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!Bron: Assurtief

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com