0416 69 71 71

Veilig vluchten bij rook en brand

Het onderwerp 'Vluchtwegen' is actueler dan ooit. Er zijn helaas legio voorbeelden van branden met een slechte en soms zelfs dodelijke afloop. In een gratis te bekijken webinar, door ir. Ruud van Herpen gegeven op 6 juni 2018, wordt niet alleen ingegaan op de huidige eisen, maar wordt ook dieper ingegaan op ontwerp en de bouw van vluchtwegen. Zo komen onder andere vluchtrouteaanduiding, compartimentering, nooddeuren, BMI en RWA aan bod.

Voor wie? 

De inhoud van deze webinar is afgestemd op alle betrokkenen op het gebied van veilig vluchten: opdrachtgevers, architecten, brandpreventisten, raadgevende & adviserende ingenieurs. Bekijk de webinar en u bent meteen op de hoogte van het belang van veilige vluchtwegen. Hoe u deze ontwerpt, inricht, onderhoudt en inspecteert. 

Wie is Ruud van Herpen? 

Ruud van Herpen is Fellow Fire Safety Engineering bij de TU Eindhoven en is technisch directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Bekijk de webinair

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com