0416 69 71 71

Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Opdrachtgevers krijgen meer verantwoordelijkheden bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw, meldt de Rijksoverheid. Het kabinet stemt in met het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Wat verandert er?

Er moest een frisse wind door de oude wet, vond het kabinet. Want de huidige kwaliteitsbewaking voldeed niet meer “vanwege de toenemende complexiteit in de bouw, de noodzaak tot positieve prikkels voor bouwpartijen en een onheldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.”

De opdrachtgever

Met deze nieuwe wet zijn de marktpartijen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het gebouw en dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De opdrachtgever krijgt één aanspreekpunt.

De aannemer

De aannemer blijft na opgelevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Afwijkende afspraken hierover met particuliere opdrachtgevers zijn niet toegestaan. Ook zijn aannemers verplicht om hun opdrachtgever te informeren over hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij een faillissement van het bedrijf en de gebreken tijdens de bouw en na oplevering.

De notaris

De notaris keert het depotbedrag uit nadat hij (1) van de aannemer een schriftelijk bewijs heeft gekregen dat de aannemer de opdrachtgever heeft geïnformeerd over zijn opschortingsrecht en (2) dat de opdrachtgever niet heeft aangegeven dat hij dat recht wil gebruiken. Zo verdwijnt het automatisme dat de notaris het depotbedrag drie maanden na oplevering uitbetaalt aan de aannemer als hij niets van de opdrachtgever heeft vernomen.

De Gemeente

Wanneer de gemeente een vergunning verstrekt voor nieuwbouw of seriematige verbouw hoeft de gemeente niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten en hoeft zij tijdens de bouw niet meer te controleren. Wel blijft de gemeente kijken naar de locale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving. De marktpartijen moeten zelf zorgen dat het gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Hiervoor moet de markt dus nieuwe methodes ontwikkelen voor voorgestelde kwaliteitsbewaking zodat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld via erkenning of certificering. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie zal beoordelen of een methode voldoet. De gemeente controleert of de aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.

Wetsvoorstel

Wanneer gaat de nieuwe wet in? “Stapsgewijs vanaf 2016”, schrijft de Rijksoverheid in een persbericht. Zo krijgen eerst de eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw met de wet te maken. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere meer complexe bouwwerken.

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com