0416 69 71 71

Isolatie en afdichting

Als in een gebouw brand ontstaat, veroorzaakt dit een onveilige situatie die gepaard gaat met vlammen, hitte en rook. Isolatie en afdichting spelen een grote rol bij brandveiligheid. Er worden daarom in een gebouw constructies aangebracht die vlammen, hitte en rook tegenhouden, de brand controleren en de bezoekers instaat stelt het gebouw veilig te laten verlaten.

Het Bouwbesluit stelt: “Een gebouw moet zijn verdeeld in brandcompartimenten om de brand te kunnen beheersen en in subbrandcompartimenten om veilig te kunnen vluchten. Het tegenhouden van rook is op dit moment nog geen vereiste, alle brandwerende scheidingsconstructies houden nu in de regel alleen brand tegen. Een scheidingsconstructie rondom een (sub)brandcompartiment moet voldoen aan een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze weerstand wordt  aangeduid als WBDBO en wordt gedefinieerd in de norm NEN 6069.

NEN 6069

NEN 6069 maakt onderscheid tussen vier criteria die de brandwerendheid bepalen: R (bezwijken), E (afdichting), W (straling) en I (isolatie). Het R-criterium is altijd van toepassing. Het E-criterium wordt gebruikt om te beoordelen of een scheidingsconstructie voldoende dicht is. Openingen zijn toegestaan, zolang deze niet te groot zijn, geen hete rook doorlaten en er geen vlammen doorheen komen. Om te voldoen aan het W-criterium mag een scheidingsconstructie niet teveel straling doorlaten, maar mag wel heet worden aan de zijde die beschermd moet worden. Als de scheidingsconstructie ook niet te heet mag worden aan de niet-brandzijde dan wordt hiervoor het I-criterium gebruikt.

Voor de meeste brandwerende scheidingsconstructies zijn de criteria E en I van toepassing, zoals bij wanden tussen brandscheidingen (wanden of vloeren). Een officiële notatie van brandwerendheid van 60 minuten in beide richtingen is dan EI60 (i↔o). Praktisch vertaald betekent dit dat bij een doorvoering gedurende 60 minuten geen gaten mogen ontstaan, dat er geen hete rook of vlammen doorheen mogen komen en dat het niet te warm wordt aan de niet-vuurbelaste zijde.

De uitvoering

Elke brandwerende doorvoering heeft een eigen wijze waarop deze brandwerend gemaakt moet worden. Bij kunststof doorvoeringen ligt de focus op afdichting van het gat dat ontstaat als de leiding smelt of ontbindt, bij metalen doorvoeringen is de thermische isolatie van de leiding bepalend. Problemen met de brandwerendheid treden vaak op bij bestaande bouw, maar ook nieuwbouw is niet gevrijwaard van mogelijke tekortkomingen. Bij nieuwbouw is het belangrijk om vooraf goed na te denken in welke volgorde een gebouw brandwerendheid gemaakt moet worden. Op die manier kan op de meest economische wijz de vereiste brandveiligheid worden gerealiseerd.

Het doel

Het primaire doel moet een gebouw zijn  dat zodanig brandveilig is dat bij brand te aller tijden slachtoffers worden voorkomen. De brand moet beheersbaar blijven en de schade aan een gebouw moet zoveel mogelijk worden beperkt. De RB+ Groep kan u met al haar kennis en ervaring uitgebreid adviseren ten aanzien van brandveiligheid en is bovendien in staat om deze brandveiligheid concreet voor u te realiseren.Bron: Brandveilig.com

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com