0416 69 71 71

De oorsprong van Brandpreventie

Historisch gezien is het begrip brandpreventie ruim 70 jaar geleden ontstaan. Er is voor het eerst sprake van een kwaliteitsslag in de jaren ‘40, met in 1952 de eerste Brandweerwet. Brandweer en bouw- en woningtoezicht bepalen nu welke eisen er gesteld worden aan brandveiligheid, met als gevolg dat er verschillen ontstaan tussen de gemeenten onderling.

Brandpreventieregels

In de jaren ‘70 wordt er gewerkt aan een eenduidiger brandveiligheidseisenpakket, NEN-normen worden opgesteld door de grote brandweerkorpsen. Door deze ontwikkeling ontstaan er aan het eind van de jaren ‘70 redelijk goede brandveiligheidsregels, die echter in hun uitvoering nog veel verbeterpunten kennen. 

Voor het stimuleren van de uitvoering van de regels worden de jaren ‘80 benut. De Rijksoverheid zet twee instrumenten in:
De Brandbeveiligingsverordening (gebruiksvergunningenstelsel) en het Preventie-activiteitenplan.

De jaren ‘90 staan voor de verankering van de brandpreventieregels in landelijk geldende regelgeving. De herziening van de Woningwet in 1991 met de komst van het Bouwbesluit zet brandveiligheid pas echt op de kaart.

Brandpreventie vandaag de dag

Nederland krijgt in de nieuwjaarsnacht van 2001 te maken met een cafébrand in het Hemeltje in Volendam. De commissie stelt vast dat de brandpreventieregels afdoende zijn, alleen zijn uitvoering, controle en handhaving van de brandveiligheid over het algemeen slecht geregeld.

Er zijn in de afgelopen 75 jaar veel goede initiatieven en benaderingswijzen geweest om de brandveiligheid te optimaliseren. Iedere periode blijkt echter haar eigen focus op brandveiligheid te hebben, waarbij weinig aandacht is voor het doorontwikkelen van de focus uit het verleden. Er is sprake van geringe samenwerking tussen verschillende actoren op het gebied van brandveiligheid en er ontbreekt samenhang tussen brandpreventieve maatregelen en repressief optreden.

Wat is voor u belangrijk

Werk altijd samen met een gerenommeerde partij met kennis van zaken op gebied van passieve bouwkundige brandpreventie. Laat u goed voorlichten, uw bouwkundige omgeving inspecteren en de daarbij komende brandpreventieve maatregelen uitvoeren. Met de benodigde gegarandeerde brandpreventieve oplossingen bent u verzekerd van een brandveilige omgeving voor de bezoekers van uw complex. Wilt u meer informatie?

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com