0416 69 71 71

Brandveiligheid niet geborgd in bestaande bouw

De brandveiligheid in bestaande bouw is nog onvoldoende geborgd. Diverse slachtoffers zijn er de afgelopen jaren gevallen bij branden in woon- en zorggebouwen. Gezamenlijke actie van gebouweigenaren en de overheid is dringend geboden om het brandveiligheidsniveau van de bestaande gebouwvoorraad op peil te brengen en te houden.

Bouwbesluit brandveiligheid

Nederland is nog teveel gebaseerd op regelgericht denken. Aan de regels voldoen alleen maakt een gebouw niet brandveilig. Voor nieuwbouw worden de plannen door de overheid kritisch getoetst aan het actuele Bouwbesluit en gelden er strenge eisen. Echter, 90% van de gebouwenvoorraad in Nederland is bestaande bouw. In de gebruiksfase weet men na verloop van tijd niet meer welk doel de gerealiseerde brandveiligheidsvoorzieningen dienen en wie verantwoordelijk is. Is dit de eigenaar, of de beheerder of de gebruiker?

Met name de veranderende rol van de overheid heeft grote consequenties voor de brandveiligheid in gebouwen. De overheid wil minder regelgeving en legt meer verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaren en -beheerders. Onderzoek naar het brandveiligheidsniveau van bestaande bouw leverde op, dat 97  procent van die gebouwen nog niet eens voldoet aan de minimale eisen van het actuele Bouwbesluit. Dat zijn alarmerende cijfers. Gebrek aan kennis en risicobewustzijn bij gebouwbeheerders en -gebruikers is een oorzaak.

Brandveiligheidsniveau

Wat te doen om het tij te keren? Om te beginnen moet er een beter inzicht komen in de staat van de brandveiligheid in Nederland. De brandweer heeft nog onvoldoende totaalinzicht in de bestaande bouw en de tekortkomingen op brandveiligheidsgebied en stuit nog op teveel onaangename verrassingen. Met Big Data, het koppelen van gegevensbestanden van gemeenten en andere overheden, kunnen gebouwen en gebruiksfuncties waar het brandveiligheidsniveau onder de maat is, beter worden opgespoord. Zo kan een prioriteitenlijst worden gemaakt op basis van reële risico’s en scenario’s.

Ook heeft het brandveiligheidsbewustzijn een nieuwe impuls nodig. Veiligheidsregio’s worden daar weliswaar actiever in, met programma’s voor ‘brandveilig leven’, rookmelderacties en doelgroepencampagnes, maar dat is nog maar een begin. Een nieuwe generatie brandveiligheidsadviseurs die denkt en werkt vanuit reële risico’s en scenario’s, moet actief aan de slag om gebouwbeheerders en -eigenaars ervan te doordringen hun verantwoordelijkheid te nemen.Bron: Brandveilig.com

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com