0416 69 71 71

Bouw = Groeisector Nr. 1

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) schakelt op naar een hogere versnelling, in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5%. De bouw deed het bij uitstek beter.

Grotere bedrijven zien omzet en winst groeien of in elk geval stabiliseren. De winst voor het MKB als geheel kwam 30% hoger uit dan in 2014. Dit ondanks een toename van de bedrijfskosten met gemiddeld 2%. De verdere MKB-verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de 100.000 jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en is gepubliceerd in het SRA Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2016’.

Positieve cijfers

Het beeld over 2015 is dus geen inschatting, maar een eerste echte ‘afdruk’ die een reëalistisch inzicht geeft in bedrijven, branches, regio’s en het hele MKB van Nederland. Branche-experts en panels geven duiding aan de cijfers. Het Nederlandse bedrijfsleven zit in de lift. Voor het tweede jaar op rij worden positieve cijfers geboekt. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de MKB-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid verder is verbeterd. De verschillen tussen de branches zijn behoorlijk: de bouw en de horeca doen het beter, terwijl de zorgsector en zakelijke dienstverleners achterblijven.

Groei

Na jaren van zwaar weer is de bouw in 2015 de belangrijkste groeisector van Nederland. Het productievolume nam met 7% toe. Dit komt vooral door de nieuwbouwproductie, maar ook ‘herstel en verbouw’ zijn flink gegroeid. De bedrijven in de bouwsector zagen de netto-omzet met ruim 9% toenemen. Daarmee deed de bouw het beter dan het totale MKB met 5,1%.

Verder kwam het Eigen Vermogen ruim 11% hoger uit dan een jaar eerder en liet de winstgevendheid met 56,3% een enorme verbetering zien. Ondanks het herstel kon niet ieder bouwbedrijf profiteren van de groei in de sector. Vier op tien bouwbedrijven zag de netto-omzet dalen, terwijl bij zes op de tien de omzet gelijk bleef of steeg. Deze ontwikkeling zie je ook bij de winst.

Verwacht

Hoewel niet zo spectaculair als in het afgelopen jaar, wordt ook de komende jaren groei in de sector verwacht. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht een groei van de bouwproductie van 4,5% in 2016 en 2017. De jaren hierna zal de groei op middellange termijn afvlakken naar 3% per jaar. De vooruitzichten voor de sector zien er goed uit. 

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com