0416 69 71 71

Preficon Mastic

Preficon Mastic is een bij brand licht opschuimende pasta en is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van aansluitnaden, kleine openingen en kieren (in combinatie met steenwolvulling) in wanden en vloeren. Door de opschuimende werking kunnen tevens brandwerende afdichtingen bij onder meer kunststof leidingdoorvoeren tot een diameter van 50 mm worden gerealiseerd. Preficon Mastic is geschikt voor intern gebruik. Aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor laagdiktes en detailleringen. Preficon Mastic is nog niet vrij in de handel verkrijgbaar!


 

Voorbehandeling

Preficon Mastic eventueel voor gebruik licht roeren, niet mechanisch mixen en niet verdunnen! Hechting op de meeste bouwmaterialen (gips- en steenachtige materialen, kunststoffen en metalen); bij twijfel eerst testen. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen. 

Gebruiksinstructie

Mogelijke verwerkingstemperatuur tussen +5 ˚C en +30 ˚C. Applicatie volgens testrapport middels troffel of spaan. Eventueel rugvulling toepassen. Kit in ruime hoeveelheden aanbrengen en aandrukken ter voorkoming van luchtinsluiting. Binnen 10 minuten gladstrijken met vochtige spatel, eventueel toegepast afplaktape direct na kitapplicatie verwijderen. Raadpleeg TDS voor aanvullende documentatie.


 

Gezondheid en veiligheid

Niet inslikken. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met ogen, spoelen met water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. Raadpleeg MSDS voor eventuele aanvullende details.


 

Milieu

Gereedschap direct na verwerking met water reinigen, eventueel opgedroogd product mechanisch verwijderen. Lege emmers gescheiden inleveren.

Opslag en houdbaarheid

Opslag op vlakke ondergrond tussen +5 ˚C en +30 ˚C op een droge en bij voorkeur koele en donkere locatie. Circa 12 maanden houdbaar mits bewaard in ongeopende originele verpakking en opgeslagen volgens instructies. Absoluut vorstvrij houden!


Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze brandwerende pasta?
 


Martijn Bendijk

Sales Manager
Preficon Europe

  +31 (0)416 69 71 71
  martijn@preficon.com
 
Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 69 71 71 info@preficon.com